Kütahya vilayeti, 19 Nisan 1927 tarihli yazısında Tavşanlı hududundan Domaniç nahiye merkezine kadar olan 19 kilometrelik yolun araştırılması işinin Bursa vilayeti tarafından yaptırılmasını istemiş. Bursa vilayeti ise böyle bir çalışmanın düşünülmediğini ve inşaat programlarında olmadığını belirtmiş.

Tarih Öğretmeni ve Araştırmacı Ömer Faruk Dinçel'in araştırmalarına göre, 1928 yılında Bursa Vilayet Meclisi'nde Tavşanlı kazasının Domaniç nahiyesine bir yol ile bağlanması konusu görüşülmüş.

Meclis toplantısında, yolun Tavşanlı kazası sınırları içerisindeki bölümünün müteahhite verildiği, Bursa vilayeti sınırları içerisindeki bölümünün ise araştırılması için Kütahya vilayetinden talep geldiği belirtilmiş.

Domaniç’te sinek ve haşere mücadelesi başladı Domaniç’te sinek ve haşere mücadelesi başladı

İKİ VİLAYET ARASINDA YOL ANLAŞMAZLIĞI

Ancak Kütahya vilayeti, 19 Nisan 1927 tarihli yazısında 19 kilometrelik Domaniç nahiye merkezi ile Tavşanlı sınırı arasındaki yolun araştırılması işinin Bursa vilayeti tarafından yaptırılmasını isterken, Bursa vilayeti bu tür bir çalışmanın planlanmadığını ve inşaat programlarında yer almadığını savunmuştur.

Yolun araştırma işinin yaptırılıp yaptırılmayacağı netleşmesi için Bayındırlık Baş Mühendisinin yazısı okunmuş ve evrak Bayındırlık Encümenine gönderilmiş.

DÜNDEN BUGÜNE AYNI OLAYLAR

Bir asır önce de bugün olduğu gibi, bölge halkı ulaşım sorunu ile mücadele etmiş. Bu sorunun çözümü ise kolay olmamış.  Günün şartlarına elverişli olmayan yol 1980’lerden beri hayata geçeceği günü bekliyor.

Editör: Serdar Yiğit