Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü uygulamalı olarak güvenli ağaç kesimi, standardizasyon ile meşcere, sıklık ve gençlik bakımı konuları ile ilgili eğitim tatbikatı düzenledi.

Domaniç'te ormancılara iş güvenliği tatbikatı

Eğitim tatbikatına İşletme ve Pazarlama Şube Mükremin Uçarcı Ağaçlandırma Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz Planlama Şube Müdürü Ali Rıza Erdem, İşletme ve Pazarlama Şube Mühendisleri, Domaniç Orman İşletme Müdürü Engin Yormaz, Müdür  Yardımcısı, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve orman işçileri katıldı.

Dominik’i Bildiler, Domaniç’i Bilemediler Dominik’i Bildiler, Domaniç’i Bilemediler
Domaniç'te ormancılara iş güvenliği tatbikatı

GÜVENLİ KESİM TEKNİKLERİ ANLATILDI

Eğitimde İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü ve mühendisleri tarafından eğitime katılan personele kesim ve standardizasyon kuralları konusunda bilgiler verildi ve güvenli kesim teknikleri anlatıldı, Standardizasyon konularında uygulamalı eğitim tatbikatı yapıldı.

Domaniç'te ormancılara iş güvenliği tatbikatı

Editör: Serdar Yiğit