Bütçe çalışmaları, Çukurca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, önce Başkanlık ve Encümen incelemesine daha sonra Belediye meclisine sunuldu.

2023 yılı bütçesi oy birliği ile onaylanıp, kabul edildi.

Belediye bütçesi imkanlarında Çukurca halkına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın gazetemize yaptığı açıklamada, “9 milyon 900 bin lira olan 2023 yılı bütçemizin; 1 milyon 740 bin lirası personel gideri, 224 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumların Devlet primi giderleri, 5 milyon 968 bin  lirası mal ve hizmet alım giderleri, 60 bin lirası faiz giderleri, 227 bin lirası cari transferler, 1 milyon 56 bin lirası sermaye giderleri, 25 bin lirası sermaye transferleri ve 600 bin lirası ise yedek ödenekler giderleri olarak ayrılmıştır.2023 Yılı Bütçesi Gelirleri ise; 368 bin lirası Vergi Gelirleri, 643 bin lirası Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 3 milyon 117 bin lirası Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 5 milyon 102 bin lirası Diğer Gelirler, 670 bin lirası ise Sermaye Gelirleri olarak belirlenmiştir.Gelir gider bütçelerinin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği komisyon raporunun okunmasından sonra kabul edilen 2023 yılı bütçesinin beldemize hayırlı olmasını diliyorum. Titizlikle yürütülen bütçe çalışmaları için görevli personelimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Editör: Serdar Yiğit