Bütçe çalışmaları, Domaniç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, önce Başkanlık ve Encümen incelemesine daha sonra Belediye meclisine sunuldu. 2023 yılı bütçesi oy birliği ile onaylanıp, kabul edildi.

Belediye bütçesi imkanlarında Domaniç halkına hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, “29 milyon 184 bin lira olan 2023 yılı bütçemizin 6 milyon 94 bin lirasını personel gideri, 991 bin lirası Sosyal Güvenlik Kurumların Devlet primi giderleri, 12 milyon 857 bin lirasını mal ve hizmet alım giderleri, 459 bin lirası faiz giderleri, 1 milyon 978 bin lira cari transferler, 4 milyon 552 bin lira sermaye giderleri, 443 bin lira sermaye transferleri ve 1 milyon 810 bin lirası ise yedek ödenekler giderleri olarak ayrılmıştır. Gelir gider bütçelerinin ayrıntılı bir şekilde belirtildiği komisyon raporunun okunmasından sonra kabul edilen 2023 yılı bütçesinin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Titizlikle yürütülen bütçe çalışmaları için görevli personelimize ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Serdar Yiğit