GERİ DÖNÜŞÜM KONUSUNDA ULUSLARARASI PAYDAŞLIKLAR KURULUYOR

Okul tarafından ilk olarak, "RenewEd: Learning the Art of Recycling - Geri Dönüşüm Sanatını Öğrenme" adlı proje ile öğrenciler, atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürerek sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm kültürünü benimsemeyi hedefliyorlar. Proje kapsamında Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 öğretmenle birlikte, Slovakya, İtalya, Polonya, Hırvatistan, Romanya ve Yunanistan'dan ortaklarla işbirliği sağlanacak. Etkinlikler arasında geri dönüşüm atölyeleri, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinlikler yer alacak. Projenin sonunda elde edilen eserler, bir sergi ile paylaşılacak ve geri dönüşüm konusundaki bilinci artırmaya katkı sağlayacak.

3 PROJE DE YABANCI PAYDAŞLARLA YÜRÜTÜLECEK

İkinci olarak, "Talkfest - Konuşma Festivali" adlı proje kapsamında, öğrencilerin dil ve teknoloji becerilerini geliştirmek amacıyla İngilizce soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirilecek. Türkiye, Litvanya, Polonya, Romanya ve İtalya'dan 14 okul takımının öğrencileri eşzamanlı olarak projede yer alacaklar.

Son olarak, "I Can Be Well with My Art - Sanatımla İyi Olabilirim" projesiyle öğrencilerin duygusal, sosyal ve bilişsel iyi oluşunu desteklemek ve okula olan bağlılıklarını güçlendirmek hedefleniyor. Proje kapsamında sanatsal etkinliklerle öğrencilerin kendilerini önemli hissetmeleri ve mutlu olmaları sağlanacak. Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Gürcistan'dan okulların katılımıyla gerçekleşecek proje, öğrencilerin dijital yeterliliklerini geliştirme ve ortaklar arası işbirliğiyle özgüvenlerini artırma amacını taşıyor.

Hisar İlkokulu Müdürü Cihat Kardaş, bu projelerin öğrencilerin sadece çevreye duyarlı bireyler olmalarına değil, aynı zamanda sanatı sevmelerine de katkı sunacağını belirtti.

Editör: Serdar Yiğit