Bitkisel ve Hayvansal Üretim Desteklemesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen destekleme ödemelerinden kesilen verginin 5 yıl geriye dönük iadesine başlandı.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Desteklemesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen destekleme ödemelerinden vergi kesintileri yapılmaktaydı. 26 Ekim 2021’de yürürlüğe giren kanun ile Tarımsal Destekleme Ödemeleri Gelir Vergisi’nden muaf tutuldu.

2016-2020 yılları arasındaki dönemde tarımsal destek ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi, çiftçilerin 31.12.2021 tarihine kadar internet üzerinden başvurmaları halinde 2016 yılından itibaren kesinti yapılan gelir vergileri yasal faizi ile birlikte iade edilecek. Gelir vergisi kesinti iadesine müracaatlar İnteraktif Vergi Dairesi https://ivd.gib.gov.tr internet adresinden yapılacak.