Çukurca Beldesine 3 kilometre uzaklıkta yanık saha yakınlarında, Hasan tepesi mevkiinde, Alagöz Orman İşletme Şefliği kontrolün de ki alanda, Batu Mermer Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 24,90 hektar alanda mermer madeni çıkarmak için ilgili kurumlardan izin almış. 25 hektarın altındaki alanlar için ÇED raporu gerekli olmadığından 24,90 hektarlık alan için başvurulmuş ve gerekli izinler verilip ihaleler yapılmış. Bundan haberdar olur olmaz yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvuran Çukurca Belediye Başkanı Engin Taşgın, Kütahya İdare Mahkemesinin maden arama ve maden işletme ruhsatı iptali kararı verdiğini söyledi.

Başkan Taşgın, “Çukurca Beldemizde faaliyete geçirilmesi planlanan mermer ocağının yöremizin hem doğal hem de sosyal dokusuna vereceği zararları önlemek amacıyla, Belediye Başkanlığı olarak Kütahya İdare Mahkemesi nezdinde iptal davaları açtığımız hepinizin malumudur.

ONUR DUYUYORUZ

Lehine Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen maden şirketine karşı yürüttüğümüz hukuk mücadelemizde, gerek “ÇED Gerekli Değildir” kararının, gerekse de “Maden Arama” ve “Maden İşletme” ruhsatlarının iptaline yönelik davalarımızın tamamının İlk Derece Mahkemesince kabul edildiğini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyoruz” dedi.

İNSANIN VE BELDENİN LEHİNE KARAR VERİLDİ

Kütahya İdare Mahkemesi'nce Maden işletme izni verilen dava konusu sahada maden işletme faaliyetlerinin ormancılık çalışmaları açısından sakınca oluşturduğu, bu alanların orman yangını nedeniyle korunması gerekli alanlarda kaldığı, sahanın yanında veya bitişiğinde maden faaliyeti yapılmış bir alanın bulunmadığı, bahse konu sahada yapılacak dava konusu faaliyetlerin orman bütünlüğünü etkileyeceği ve insan sağlığına zararının kaçınılmaz olduğu hususlarının tespit edildiği anlaşılmakla, proje kapsamında yapılması planlanan mermer ocağının çevresel etkileri, alanın niteliğine, tarım ve orman alanlarına, su kaynaklarına, biyolojik çeşitliliğe ve orman yangınından etkilenmiş yörelere etkileri ile proje tanıtım dosyasının saha gerçeklerine ve maden işletim tekniğine uyumlu olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

MERMER OCAĞINA KARŞI DEĞİLİZ BURASI YERİ DEĞİL

Hukuk mücadelesinde kendilerine destek olanlara teşekkür eden Başkan Taşgın, "Mermer ocağı elbette milli bir servettir. Açılmasına karşı değiliz. Fakat burası yeri değil.  2017 yılında yanan büyük yangında ormanlarımızın büyük kısmı yanmıştı. Açılacak olan mermer ocakları, yer altı su kaynaklarımıza zarar verebilir. Köylünün geçim kaynağı olan tarımcılık, arıcılık, çobanlık hepsi bir arada olduğu ve buna zarar vereceği için burada açılmasına karşıyız. Bölgede yapılacak mermer faaliyetlerinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bu yörenin doğal dokusunun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Davalarımızın kabulü nedeni ile haklı sevincimizi sizlerle paylaşırken, beldemizin doğasının korunması için hukukun bize verdiği her türlü imkânı kullanmaktan imtina etmeyeceğimizi, siz saygılı hemşerilerimizin bilgilerine sunarız. Çukurca Belde Belediyesi Başkanlığı olarak Mermer ocağı projesine karşı hukuk mücadelemizde bize destek olan Kütahya Yaman Hukuk bürosu avukatlarına teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Editör: Serdar Yiğit