Domaniç İlçe Hastanesi İnşaatı yüzde 85 tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı Domaniç İlçe Hastanesi İnşaatı yüzde 85 tamamlandı: Teslim tarihi açıklandı

YÜZDE 10 GENETİK FAKTÖR, YÜZDE 90 ÇEVRESEL ETİKLER KANSER YAPAR

Kanser, dünya genelinde ve ülkemizde kalp ve damar hastalıklarının ardından ölüm nedenleri sıralamasında ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olarak belirlendi. Hastanenin açıklamasına göre kanserin gelişiminde %90 oranında çevresel, %10 oranında ise genetik faktörler etkili olmaktadır. Tütün kullanımı, alkol tüketimi, obezite gibi çevresel faktörlerin kontrol altına alınmasıyla gelişmekte olan kanserlerin %30-%50 oranında önlenebileceği vurgulanmıştır.

ERKEN TEŞİH ÇOK ÖNEMLİ

Özellikle tarama programları ve kanser belirtilerinin erken teşhisiyle ilgili yapılan vurgular, tedavi hizmetlerine erken dönemde erişimin önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, yapılan çalışmalar 21. yüzyılda kanserle mücadelede en önemli stratejilerin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

ÜCRETSİZ TARAMA İMKANI

Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri (ASM)’nde; 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere ise 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taraması ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Ayrıca, tarama sonrası pozitif ya da şüpheli çıkan kişilerin teşhis merkezlerine yönlendirildiği ve ileri tetkiklerin yapıldığı belirtilmiştir. Teşhis ve tedavi hizmetlerinin ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütüldüğü ifade edilmiştir.

Editör: Serdar Yiğit