Domaniç Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğince hazine arazilerinin satın alınmasına yönelik başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceği belirtildi.

Çukurca seferber oldu Çukurca seferber oldu

Domaniç Milli Emlak Şefliğinden yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verdildi;

“15/04/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesiyle; 6292 Sayılı Kanunun 6.maddesi 2/B taşınmazlarının ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışı ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16. Maddesi 7. Fıkrası kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların satışına ilişkin son başvuru süreleri 31.12.2022 tarihidir”