Domaniç Belediyesi her yıl yinelediği nüfus ile başlattığı çağrıyı bu yılda yeniliyor. Nüfusu 5 bin'in altında olan Belediyeler bazı kamu hizmetlerinden mahrum kalabilir.

Yapılan Çağrıda;

Domaniç Belediyesi İlçe merkezinin nüfusunu 5000'in üzerine çıkarmak için çağrımızı yeniliyoruz.

Nüfusu 5000'in altında kalan belediyeler bazı kamu hizmetlerinden mahrum bırakılabilir denildiğinde ilçemiz bu tür muamele ile karşılaşmaması için vatandaşlarımızın adres durumlarını kontrol ederek güncellemeleri Belediye için önem arz etmektedir.

İl Özel İdarelerine ve Belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden pay verilmesi hakkında kanun;

Belediye paylarının tahsisine ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen orana göre ayrılan belediye payının; yüzde 80'lik kısmı belediyelerin nüfusuna ve yüzde 20'lik kısmı gelişmişlik endeksine göre İller Bankası tarafından belediyelere dağıtılır.

(2) (Değişik: 12/11/2012-6360/26 md.) Birinci fıkrada belirtilen gelişmişlik endeksine göre dağıtılacak miktar için Kalkınma Bakanlığı tarafından tespit edilen en son veriler esas alınır. Bu endeksin kullanımında, belde belediyeleri için bağlı bulunduğu ilçenin endeks değeri uygulanmak üzere, il, ilçe ve belde belediyeleri gelişmişlik katsayılarına göre en az gelişmiş olandan en çok gelişmiş olana doğru ve eşit nüfus içeren beş gruba ayrılır. Eşitliği bozan ilçe, denge kurulacak şekilde beldeleriyle birlikte bir önceki gruba veya bir sonraki gruba ilave edilir. Birinci fıkraya göre belirlenen miktarın yüzde 23'ü birinci gruba, yüzde 21'i ikinci gruba, yüzde 20'si üçüncü gruba, yüzde 19'u dördüncü gruba ve yüzde 17'si beşinci gruba tahsis edilir. Bu tahsisat, her grup içinde, gruba giren belediyelerin nüfuslarına göre dağıtılır.

Domaniç Belediyesi 4. grupta yer almaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızdan ricamız adreslerini güncellemeleridir. Bu konu ilçemiz için çok önemlidir. 2019 yılından itibaren yaptığımız çağrımıza kulak verelim. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımız lütfen bu yılda, geçtiğimiz yıldaki gibi 5000'in üzerine çıkalım. Şu an için nüfusumuz 5000'in altında hep beraber adreslerimizi kontrol ederek 5000'in üzerinde kalalım.

Çağrımız kiracısı olan ev sahiplerine, Domaniç'te ikamet edip adresi köylerde olanlara, çağrımız ilçemizde görev yapıp çevre il ve ilçelerde ikamet eden memur ve işçi kardeşlerimize, çağrımız tüm halkımıza. Gelin hep beraber ilçemize sahip çıkalım.

Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını umuyoruz. Bizim bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda tespit işlemlerimiz devam ediyor. Adres güncellemeleri aslında çok önemli aynı zamanda zamanında adresini taşımayanlar ve aykırı beyanda bulunanlar için cezai işlemler var. Ama dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu durum malum. O yüzden kimsenin cezai işlemle karşılaşmasını istemiyoruz. Bu konuda halkımızın duyarlı olmasını umuyor herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

(Domaniç Belediyesi)

Editör: Serdar Yiğit