Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, 2023 Yılı Uzman Eller Başvurusunda bulunan kişilere ait nihai sonuçlar; 19-23 Haziran tarihleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü web sayfasında ve İlan Panosunda yer alacaktır. Hak sahiplerinin 3-7 Temmuz tarihleri arasında Hibe Sözleşmelerini elden İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. “Hedef: yatırırımlara hibe desteği verilmesidir” Konu ile ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık; Programla kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmek; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak; kırsal alanda tarımsal üretim yapan işletmelere örnek ve önderlik oluşturacak sürdürülebilir yatırımlara hibe desteği verilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Editör: Serdar Yiğit