Çoğumuz ezbere söyleyemesekte, biz biliriz ki, Türkler tarih boyunca 17 bağımsız devlet kurmuşlardır.  Demek ki biz asil milletiz!  Affedersiniz de 16 devleti kim yıktı?

?    ?    ?

Savaşta kaybetmediğimiz devletlerimizi dış güçler nasıl yıktı ki ?

Sahi biz Asya'dan niye kaçtık. Pardon göç ettik (!)

Gelin kimliğimize kısaca bir göz atalım, tarihçi veya filolog değiliz. Kaynağımız okuduğumuz kitaplar. Hatırlatma için baktığımız kaynak ise Google amca.

Türk, hayvancılık ve tarımla ilgilenir. Sümerlerden beri tek bir tanrıya inanır. Asla başkalarının emri altına girmez ve de savaşçıdır. Türkler doğaya, insana özellikle de mağdura karşı çok merhametlidir. Kadın erkek ayrımı yoktur. Çocuklarla evlenilmez. Kadına ve çocuğa el kalkmaz. Selçuklu armasındaki çift başlı kartal. İster evde ister makamda olsun Reis, kadın ve erkekten oluşur. Yani kadın dört duvar arkasında bir cinsel obje değildir!

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra siyasallaşan İslam. Arap Milliyetçisi Emevîler tarafından fetihlerle yayılmaya çalışırken, Emevîlerin zulmünden kaçan Şii - Alevi Araplara kucak açan Türkler. Çin zulmüne karşıda Araplarla ittifak yapmış ve iki kesim arasında sıcak ilişkiler başlamıştır. 

7. Yüzyılda meydana gelen bu olaylarda, Alevi inancından etkilenen Türkler, zaman içinde Tengricilikten kopup Aleviliğe geçerken, 10.yüzyılda Göktürkler, Karahanlılar derken Selçuklu'da bu akım artarak devam etmiş. Selçuklu'nun zayıflaması sebebiyle halkın büyük bir çoğunluğu Emevî hegemonyası altına girmiştir. 

Türkler, Türk alfabesi olan Orhun alfabesinden Arap alfabesine geçişi özetle 10. yılda gerçekleşmiştir. Arkası çorap söküğü gibi gelmiştir. 

Biz Türkler her ne kadar lidere bağlı, biatçı bir toplum gibi görünsek de; lidere karşıtlık, isyan bizde hep olmuştur. Burada liderler de günahsız değildir. Koltuğa oturtulan lider, kısa süre sonra zevk-i sefa da, onu oraya oturtan halk, hep çile-i cefa da olmuştur. İsyanların kökeninde bu da vardır. 

Son örneğimiz Osmanlı. Selçuklu'nun küllerinden doğan Osmanlı'yı kuran Kayı Beyi Ertuğrul oğlu Alpman.  Biz yazmayınca bizim adımıza tarihimizi yazanlar ona Oitman demiş. Oitman Türkçe midir bilmeyiz ama Alpman bir Türk adıdır.

Kayı beyi Ertuğrul'un alt yapısını hazırladığı, oğlu Alpman'ın kurduğu Devlet-i Aliye'nin adı zamanla Osmanlı İmparatorluğu olmuş. Kurucusunun adı da Osman olarak değiştirilmiş!!! 

Türk halkının büyük bir kısmı, Osmanlı'nın İslam'ı yaymak için savaştığına inanır.  Oysa Osmanlı'nın fethedip müslümanlaştırdığı tek bir devlet bile yokken fetihlerin çoğu zaten müslüman olan topraklara yapılmıştır. 

Yıkılan Osmanlı'nın küllerinden kurduğumuz son ülkemizin adı tarihte ilk defa Türk'tür ve Türkler çoğunluktadır. Dikkat; Türkiye, Türkçe, Cumhuriyet, Arapça bir kelime! 

Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sözde savunan Kemalistler; Atatürk'ü kalkan olarak kullanır, onunla övünür, yaptıklarını anlatır ama kendileri bir şey yapmazlar. 

Kadının tekrar dört duvar arasına kapatılmasını, çocuk evliliği ve çok evliliği savunanlar, halkın aydınlanmasına karşı çıkanlar, tarlaları köylüden alıp maraba sistemine geçilmesini isteyenler, kulluk kölelik sistemi için her türlü yolu mübah sayanlar Atatürk'e karşıdırlar. 

Bu kesim 18. devleti kurmak için müthiş bir mücadele vermektedir. Köy enstütülerinin kapatılması, Türkçe Kuran meal okunması aydınlık için akla gelen ne varsa günah, nas, caiz değildir gibi uydurmalarla halk yoksul, cahil bırakılmıştır, mücadele devam etmektedir. 

Ahlaklı araştırmacılar itiraf etmeye başladı. İlk yazıyı bulan, tekerleği bulan, tek tanrı inancının ilk sahipleri, bugün Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların kıldığı namazların bile şekli şemalini tasarlayan  Sümerler; Türklerin ve Kürtlerin kurduğu bir devlet, o devleti içerden yıkan ise Akatlardır. Akatlar kimdir? Sümerlere nasıl girmiş ve nasıl çökertmişlerdir ? Bir zahmet araştıralım.

Biz; başkalarının ağzı, kültürü, telkini ile kurucularımıza çamur atıp yıpratmaya devam ettiğimiz sürece daha çok devletler kurar, dünkü devletlerden ot saman ithal ederiz. 

Biz, 17. bağımsız bir devlet kurmuş asil bir millet miyiz kurucusuna, kurtarıcısına küfreden asi bir millet miyiz düşünmek lazım !