“Fakir, çalmasını bilmediği için fakirdir”  sözü, maalesef çok talihsiz bir sözdür ve ne yazık ki halk arasında da kabul görmüştür. Bu sözün aksi, ‘Zengin çaldığı için zengindir’ oluyor ve insanları çalışıp zengin olmaktan alıkoyuyor. İnsanları fakir kalmaya, maraba olmaya teşvik ediyor, bu yüzden de çok yanlıştır.

Benim çocukluğumda bizim köyde neredeyse herkesin bir öküz arabası, bir de eşeği vardı. Koskoca köyde birkaç ailenin de öküz arabası yerine manda arabası, eşek yerine de atı vardı.  Mandalar öküzlerden daha güçlüydü, atlar ise eşeklerden daha hızlı. Hal böyle olunca masrafları da daha fazlaydı elbet. Ama onlar köyün zenginleriydi ve bu masrafın altından kalkabiliyor hatta onlar diğer köylülerden daha çok kazanıyorlardı. Peki bu birkaç zengin, nasıl zengin olmuşlardı ? Rivayete göre bunlar define bulmuşlardı. Bu kadar basit !

Köyün define zenginlerinin manda arabaları, traktörleri vardı, ilçenin zenginlerinin minibüsü, kamyonu ya da manifatura veya kundura dükkânı, şehir zenginlerinin mal üreten atölyeleri, fabrikaları, hanları hamamları, apartmanları veya otelleri vardı. Fakirler bunların zenginlik kaynağının define veya askerden getirdikleri paralarla zengin olduğuna inanırlardı. Sonraları siyasetten, cemaatten, son yıllarda ise çalarak zengin olduklarını varsaymaya başladılar.

Peki zengin olmak için gerçekten define bulmak veya çalmak şart mı ?

Avcı toplayıcı olarak hayata adımını atan ilk insanlar, güçlüler ve güçsüzler olarak ikiye ayrılır. Güçlüler grubun lideri diğerleri marabaları olurlardı. Tarımın keşfedilmesi ile yerleşik hayata geçen insanlarda durum tersine döndü. Güçlünün yerini akıllılar aldı. Akıllılar lider, güçlüler maraba olmaya başladı.

Çünkü zengin olmanın yolu aklı kullanmaktan geçiyordu. Akıllı insan zamanı ve fırsatı en iyi değerlendiren insandır.

Siz hiç öğleye kadar yatan, gece yarılarına kadar içip saçan zengin gördünüz mü ?

Siz hiç Mercedes’i veya Audi’si ile sokaklarda boş boş dolaşan, saatlerce hava atmak için yakıt tüketen zengin gördünüz mü ?

Zengin üç beş yakını ile oğluna kızına düğün yapar, fakir tarla tokat satarak binlerce kişiye yedirir içirir borca batar.

Zengin, cennetini dünyada yaşar, fakir öldükten sonra cennette hurilerin hayali ile yaşar.

Fakirin dünya malında gözü yoktur ama marabası olduğu zenginin dinsiz imansız, hırsız, onursuz kendisinin ise dini bütün, fakir ama onurlu olduğunu iddia eder.

Dememiz o ki dostlar, fakir çalmasını bilmediği için değil aklını kullanmadığı için fakirdir. Her zengin çaldığı için değil çalıştığı için zengindir.

Siz siz olun fabrikalara maraba yetiştiren şeyhlerin uydurduğu gibi cennete 500 yıl önce giden fakirlerden değil, Hz. Muhammed’in dediği gibi,  “Veren El, Alan

Elden Üstündür” sözüne uyun ! Siz siz olun ‘Akledin’ diyen Kuran’a uyun !