742 nci Hayme Ana ve Göç Şenliklerine üç gün kala yazıyorum bu yazımı. Gerçi Domaniç Gazetesinin bir video paylaşımı hariç hiç bir tanıtım olmadı bu sene. Nedendir bilemiyorum ama reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bir afiş bastırılıp en azından Domaniç merkez ve köylerine dağıltılmalıydı. Bu sene Hayme Ana şenlikleri bu tanıtım eksikliğinin ceremesini katılım azlığı olarak muhakkak görecek. İnşallah katılım yoğun olur da ben yanılırım. Tören değerlendirmesini tören bitiminde haftaya bırakalım.

Kimdir Hayme Ana.

Hayme Hatun veya Hayme Ana ;

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin büyükannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesidir. Osmanlı padişahlarının müslüman olmayan cariyelerle evlenmeleri geleneği henüz başlamadığı için Hayme Hatun'un Türk olduğu kesindir. Hayme Ana, Gündüz Alp'in eşi, Ertuğrul Gazi'nin annesi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin de büyükannesi. Kocası Gündüz Alp'in Fırat Nehri'ni geçerken boğularak ölmesi üzerine Kayı Boyu'nun başına geçen Hayme Ana, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın yer göstermesi üzerine önce Ankara Karacadağ, ardından da Domaniç ve Söğüt'e yerleşir. Ertuğrul Gazi, "Devlet Ana" diye de anılan annesi Hayme Ana'yı, Çarşamba'da her yıl çadır kurduğu bir tepe üzerine defnettirdi. Sultan 2. Abdülhamid, 1892'de Hayme Ana'nın kabri üzerine bugünkü türbeyi yaptırdı. Çarşamba Köyü'nde vefat eden Hayme Ana için mezarı başında bu yılda dahil olmak üzere 742 yıldır anma töreni düzenleniyor.

Hayme Ana, Çadır Anası demektir aslında. Cefakâr, fedakâr Türk anasının en büyük timsallerinden birisidir. Hayme Ana, kutlu Kayı Boyu'nun Kayıhanlılar'ın lideri, komutanı, derleyicisi, devlet kurucusu gibi pek çok özelliği şanlı kişiliği ile birleştirmiştir. kocası Gündüz Alp'in vefatından sonra Kayı Boyu'nu Aşağı Sakarya Vadisi'ne, daha sonra da, Domaniç'e selametle getirerek cihanın en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atmıştır.

Mevzu Hayme Ana olunca yazılacak o kadar konu varki. Ben öncelikle gerek TV, gerekse sosyal medya da dolaşan Hayme Ana'nın eşi hakkında yazmak istiyorum.

Bu yazımda gerek tarihi deliller gerek ise Hayme Ana Türbesi in kitabesinin ışığında bu konuya değinmek istiyorum. Abdülhamid Han'ın Hayme kitabesinde Hayme Ana'nın eşi Gündüz Alp Olarak yazılı olmasına rağmen, dizilerde, Süleyman Şah geçmesi insanımızı ikilemde bırakmaktadır. Bazı kaynaklarda Gündüz Alp, Süleyman Şah Kaya Alp oğlu olarak geçsede Hayme Ana'nın eşi Gündüz Alp'tir. Dizilerde geçen Süleyman Şah; Kutalmış Oğlu Süleyman Şah'tır. Kutalmış Oğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur . 4 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınlarında yapılan Ayn Seylem savaşı'nda öldürülmüştür. Bu bilgiyide siz değerli okurlarım ile paylaşmak istedim bu yazımda.

Kalın sağlıcakla.