Bal dünyanın en ilginç ürünüdür. Asırlarca saklasanız bozulmaz, her derde devadır. Mini minnacık arılar tarafından üretilir. 
Ecnebi bilim adamları yıllardır arıların çalışma sistemini araştırır. 
Kovanı, peteği, poleni, aralarındaki uyumu, ürettiği balı tam bir mucizedir arıların. Hatta bu arada doğayı döllemeleri, yeni hayatların başlamasına vesile olmaları inanılır gibi değildir. 

Dünyayı ayakta tutan, küçücük cüsseleri ile doğal dengenin yaşaması için çalışıp didinen bu arıların başı, ürettikleri bal yüzünden sürekli beladadır, hayatları risk altındadır. 

Yaşarken evrene zarardan başka şey vermeyen ancak öldükten sonra kürkleri ile bazı insancıkları onurlandıran ayılar, arıların ürettiği balları çalar, arıları da ezerek öldürürler.

İşin kötüsü ayıların bu yaptığı yadırganmaz, suç sayılmaz, hak hukuk aranmaz.   

Hatta ayıları haklı çıkarmak için bir de bir söz türetilmiştir. “ BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR ”

Hani ilahi adalet, Hak, hukuk ?

Yok ! Çünkü doğanın kanunu;  Yemeyenin malını yerler. Arılar üretir, ayılar yer.

İşin ilginci, bir yılın emeğini bir günde kaybeden arılar ne isyan eder ne küser ne de hak hukuk arar. Onlar, yeni ballar üretmek için hemen çalışmaya başlarlar. 

Arıların başka bir belalısı da insanlardır.  Ama insan ayı gibi değildir daha merhametlidir. İnsan, arıları kandırarak ballarını yer. Doğal ortamda yuva için uğraşmasınlar diye arıya kovan yapar, petek yapar, işini kolaylaştırır. Çaldığı balın yerine şekerli şerbet bırakır ki balı çalınan arı, sürünsün ama ölmesin ister. 

Yani insan ayıdan daha iyidir !

İnsanlarda aslında arılar gibi koloniler halinde yaşar. Çalışma sistemleri de doğadaki arılara benzer. İnsan kolonilerinde tek düşman vardır o da hemcinsleridir. 
İnsan kolonilerinde çalışma sistemi arıların ki gibi tek tip değildir. Sonu izimle biten bir sürü sistem vardır. Ancak teoride farklı, pratikte aynı olan bu sisteminde ana unsuru üreten ve tüketenlerden oluşur. 

Örneğin bazı kolonilerde ayı tipi sistemler vardır. Bunlar üretilen balı çalar, üreteni de öldürürler. 
Bazı kolonilerde ise merhamet vardır. Bal çalınır ama yerine tatlı şerbet verilir. Bal üretenler öldürülmez süründürülür…

Yani dostlar, bize göre insan ve arının kaderi aynıdır. Üreten ya öldürülür ya süründürülür. Çalan ise övülür büyütülür.
Ama işin en güzel yanı, ezen ezerek yaşamaktan dolayı, ezilen ise şehit olarak öldüğü için cennete gideceğinden dolayı pek mutludur !