İnsan sevdiğini anlatmaya doyamazmış. Bu sevgi kime veya nereye duyulursa duyulsun aynı hissiyatta yaşanıyor. Tekrarı ne kadar sık olursa olsun bıkmadan usanmadan yorulmadan tüm benliğim ile yaşamaya çalıştığım ilçemi anlatmaya doyamıyorum.

Seviyorum kardeşim.

Doğasını, tarihini, kültürünü, insanını her şeyini seviyorum bu ilçenin. Düğününü derneğini, napyon sağdıç değişini, kısa süreli dargınlık ve küskünlüklerini, sevinçlerini, üzüntülerini seviyorum. Ait olduğum, aidiyet duygusu taşıdığım cenneti, Domaniç'i seviyorum işte. Onun için yazılarımı Domaniç aşkı ile yazmaya gayret ediyorum.

Domaniç'i yazarken aslında Domaniçliye anlatmaya çalışıyorum içimdeki Domaniç'i. Aslında hepimizin Domaniç'ini. Korumak istediğim şaheser diyerek bahsetmek istiyorum.

Muhacirlerden Safa Köyü'ne kadar Domaniç'in ta kendisi. Bunun içinde; Domaniç kodlarımızın ve Domaniçlilik hukukumuzun korunarak, hayatımızın doğal akışı içinde, sen ben kavgası olmadan, Domaniç insanımıza, insanca yaşayabileceği bir ilçe için mücadele etmek gerekliliğini defalarca hatırlatıyorum yazılarımda.

Domaniç, Domaniç deyip duruyorsun diyenlere inat Domaniç diyeceğim, diyeceğiz, dememiz de gerekiyor.

Domaniç.....

Aslında Domaniç'i tanımak için Domaniç Belediyesinin logosuna bakmak yeterli. Ha Bu arada Domaniç'i kapsayan harika bir logo olmuş, onuda buradan belirteyim. Yakıştı mı ? Tabiki de yakıştı. "Osmanlı'nın İlk Yurdu" Domaniç'ime.

Yedi yüzyıl sürecek bir cihan imparatorluğunun ilk çadırlarının kurulduğu kutlu bir yayla, dünya çapında bir imparatorluğun mayalandığı ve ilk filizlerini verdiği tarihi bir Mekandır Domaniç. Osmanlı Devletinin kuruluşu bu mübarek topraklarda gerçekleşmiştir. Bu yörenin her bir köşesinde buram buram tarih kokmaktadır.

Kayı Boyu, Selçuklular zamanında Domaniç Yaylasına yerleşmişlerdir. Osman Gaziler, Sarubatu beyler, Orhan Gaziler bu ovalarda at koşturmuş; ilk fetih rüyalarını belki de Domaniç'te görmüşlerdir.

Hayme Ana, cefakâr, fedakâr Türk anasının en büyük timsalidir. Hayme Ana, kutlu Kayı Boyu'nun lideri, komutanı, derleyicisi, devlet kurucusu gibi pek çok özelliği şanlı kişiliği ile birleştirmiş, Kocası Gündüz Alp'in vefatından sonra dağılma noktasına gelen Kayı Boyu'nu Aşağı Sakarya Vadisi'ne daha sonra da Domaniç Çarşamba'ya selametle getirerek cihanın en büyük devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun temelini atmıştır bu topraklarda.

Oğlu Ertuğrul Gazi'yi hep büyük olma, cihana hükmetme duygusuyla yetiştirmiş, torunu Osman Gazi'nin elinden tutarak geleceğin devletinin nasıl kurulacağını Çarşamba ovasının yüksek tepelerini göstererek hayal etmiştir. Hayme Analar geleceğin yiğitlerini, cengaverlerini Ebe Çamlığı'nda doğurmuş, Mızık Çam’ında beşiğini sallamış ve Sarı Kız'da onlara destanlar anlatmışlardır. Osmanlı Devleti çok kısa zamanda üç kıtayı tutan bir cihan imparatorluğu haline gelmiştir. Ancak şunu unutmamalı ki o koca çınarın çekirdeği Domaniç'te filizlenip Koca çınarın dalları burada toprak ile buluşmuştur.

Domaniç'i, bu toprakları mukaddes kılan işte bu ruhtur. Domaniç Türk yurdudur.

Yaşattığımız geleneklerden biri de yağlı pehlivan güreşleridir. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşlerinin başlangıç tarihi 1230 yıllarıdır. Güreşin başkentidir Domaniç. Bu güreşler Osmanlıdan günümüze kadar kesintisiz olarak yapılagelmiştir. “Güreş" diğer şenliklerle beraber Kayı Boyu Karakeçili Aşiretinin yaylalara (Domaniç'e) çıkışını canlandırmıştır. Osmanlı Devleti'nde her dönemde güreşe büyük önem verilmiştir. Padişahlar bizzat güreşle ilgilenmiş ve güreşçileri himaye etmişlerdir. Kuruluş devrinden itibaren Domaniç'te muntazam güreş müsabakaları düzenlenmiş ve kazananlar Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Orhan Gazi tarafından ödüllendirilmişlerdir.

1287 Yılında ikizce (Domaniç) savaşında Alçayı mevkiinde ve kandilli çamda (Karaköy) Şehit Saru Batu Savcı Bey şehit edilmiştir.

Domaniç Yaylası bir başkadır. Günümüzde bile Yörük çadırlarını, yağız tenli Yörükleri görmemiz mümkündür. Hala çadırlarda çileler eğrilir, hasretlere türküler yakılır.

Yediyüz yıllık Osmanlı'nın beşiği güzel DOMANİÇ... Sen ecdadımızın yadigarı, sevdaların coşkususun. Bu tarihi önemin yanında tabii güzellikleri ve gelenekleri yaşatması ve konukseverliği ile de güzide bir ilçedir Domaniç.

Aşk ile kasıla kasıla bu ilçede yaşamanın verdiği o büyük hazzı yaşayarak anlatın Osmanlı'nın ilk yurdu Domaniç'i. Anlatın ve Domaniçli kalın ama sağlıcakla kalın.