- Ahlak, İnsanın kendine ve çevresine karşı sorumluluğunun davranışsal yansımasıdır.

- İnsan, ya doğuştan ahlaklıdır ya da sonradan ahlaklandırılır.

- Sonradan gelen ahlak, aile çevre ve eğitimle oluşturulacağı gibi kanun kural ve cezalarla da kişiye aşılanabilir. 

KAMU ALANI AHLAKI

Halka açık alanlara kamu alanı diyoruz. Kahvedir, lokantadır, restorandır, camidir, toplantı salonudur. V.S.


- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, toplum içinde, yüksek sesle konuşmaz, 

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, konuşmacıysa konuşmayı uzatmaz,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, ağlayan çocuğunu salondan çıkartır, 

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, aksırığına öksürüğüne, sümkürmesine, tükürmesine dikkat eder,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, çevresindekileri rahatsız edecek ter kokusundan üzerindeki pisliğe kadar dikkat eder.

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, tuvaleti, lavobayı uzun süre meşgul etmez, 

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, en öne geçip ayakta dikilerek öndekilerin önünü kapatmaz,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, düğün salonlarında başkalarının maslarına saldırmaz, çocuklarını sahneye salmaz, düğün sahibinin eksiğini açığını aramaz,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, camide en son gelip en ön safa geçmek için milleti yara yara öne geçmez,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, konserlerde milletin önüne zıplamaz, alkol almaz, aldıysa eline diline hakim olur,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, hastanede doktorda, kapı önünde beklemez, başka hastaların önüne geçmez, ağır hasta numarası yapmaz,

- Kamusal Alan Ahlakı olan bir kişi, kamu kurumlarında sessizce sırasını beklemesini bilir, kurum amirleri de adaletli olur tanıdığını öne geçirmez, adam kayırmaz, 
edecek 

KAMUSAL ALAN KURALLARINA RİAYET ETMEYENLERE “AHLAKSIZLAR” DİYORUZ.
Bu ahlaka sahip olmayanları polis, jandarma, zabıta veya alandan sorumlu güvenlik asla affetmemeli, idare etmemeli, kesinlikle cezalandırmalı ve bu cezalar geçekten can yakmalıdır.

( Bu konu; Domaniç Gazetesi Cuma Baskısında Devam )