'Bu böyledir.' diyecek akademik bilgiye sahip değiliz. Ancak şahsen ben insanların ateist olma olasılığının olmadığını düşünüyorum. 

Kaç tane ateist ile dini konulara girdiysek dedikleri genelde şu; “Ben ne Tanrı'ya ne de Allah’a inanmıyorum” diyorlar. Her şeyin tesadüfen olduğuna inananlar da var ama genelde ateistlerden şunu duyuyoruz. Evrende her şeyi dengeleyen bir kanun koyucu var. Ya da her şeyi yapan bir güç var. Ama bunlar ne Tanrı ne tanırlar ne de Allah. 
Kendi adıma şunu düşünüyorum. Bunların itirazı Yaradan değil  Tanrı'ya veya Allah’a. 
İnananlar her şeyi Tanrı veya Allah’ın yarattığına inanıyor. Ateistler ise evrende bir gücün her şeyi yarattığına inanıyor. Eh işte biz o güce zaten Allah veya Tanrı diyoruz. Başka dillerde bunun adı God, Gat, Rab, Tengri, Yehova… kim bilir daha kaç dilde değişik isimler vardır.  Sonuçta hepimiz bir yaratıcının olduğuna inanıyoruz. Bunları kabul etmeyen ateistler de Tanrı'nın olmadığına inanıyor ki. Sonuçta yine bir ortak yanımız var. İNANMAK! Kimimiz olduğuna, kimimiz olmadığına İNANIYOR !

Google bulgularına göre en son ABD’li bir şirket tarafından yapılan araştırmaya göre en eski dinlerden Yahudilik dinine inananların oranı Dünya genelinde %0,2 Hristiyanlık dinine inananların oranı % 32 ve Müslümanların oranı ise %23. Bu üç dinin ardından Budistler, Hindular, çok tanrılı Pagan dinler ve dinsizler geliyor.

İnananların ortak noktası şu; Bir yaratıcı güç var ve biz insanlar ona Allah, Tanrı, Tengri, Yehova vb. gibi isimlerle anıyoruz. İşte inananlara göre ki biz de böyle düşünüp böyle inananlardanız. Tüm evreni ve evrendeki varlıkları yaratan Allah, en son insanı yarattı.

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kuran Meali, Bakara suresi 30. Ayet diyor ki; 
Bir zamanlar Rabbin meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. (Melekler): "Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz" dediler. (Rabb'in): "Ben sizin bilmediklerinizi bilirim." dedi.
Dikkat edin, melekler insanların yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağını iddia ediyorlar. 
Olaya böyle bakınca insan ister istemez şöyle düşünüyor. Allah insanı yarattı, insan ise ırkları, milletleri, dinleri, cemaatleri, tarikatları, son yüzyıllarda siyasi partileri yarattı. 

İnsanın yaptığı eklemelerle ayrışan insan Araplar, insan Türklerle savaştı. İnsan Türkler, insan Çinlilerle savaştı. İnsan Amerikalılar Dünyada ki diğer insanlarla siz şusunuz busunuz diye savaştı. Ruslar yine aynı. Sonra Yahudiler ile Hristiyanlar asırlarca dinleri için savaştı. Hristiyanlar ile Müslümanlar savaştı. Ortodoks Hristiyanlar ile Protestan Hristiyanlar birbirine girdi. Farklı dine inananlar birbiri ile savaşa dursun aynı yaratıcıya farklı isim koyuP dinlerin savaşını başlatan insan, sonraları aynı dine inanan insanları mezheplere ayırıp savaşmaya devam etti. 
 
Irklar arası savaşlar, dinler arası savaşlara, dinler arası savaşlar, mezhepler arası savaşlara, cemaatler arası savaşlara, bu savaşlar devam ededursun Demokrasi ile ortaya çıkan siyasi partiler nedeniyle parti savaşlarını yaşamaya başladık. Sağcılar, solcular, ülkücüler devrimciler, Şucular ,bucular…

Bakara suresi 30. Ayet'te meleklerin de dediği gibi insan yeryüzünden kan dökecekti ve döküyor. Oysa Allah ben yeryüzünde kendime bir halife yaratacağım dememiş miydi? Halife vekil demek, gücün temsilcisi demek. Asıl kavgamızın nedeni bu mu acaba? Savaşlarımızın nedeni ne ırk ne millet ne din ne iman. Yoksa kavgamız asıl nedeni; “Güç bende olsun” kavgası mı !?  Ne diyelim vardır Allah’ın bir bildiği.